12 Haziran 2017 Pazartesi günü Samsun’a vardığımızda Anadolu Apostolik Vekili Piskopos Paolo Bizetti ve Trabzon Papazı Peder Patrice de Pommerol bizi bekliyordu. Kilise ve ev sekiz yıldır kapalıydı ve burada Hristiyan cemaati olup olmadığını kimse bilmiyordu. Iraklı bazı ailelerle temasa geçtik ve üç gün sonra 25 kişi evi ve kiliseyi temizlemek için geldi.

Herkesi şaşırtacak şekilde, 18 Haziran Pazar günü yaklaşık 40 aileyle ilk ayini kutladık. Ülkelerinde mevcut köktendinci şiddetten kaçan Iraklı mültecilerden oluşan büyük bir Keldani Ayini Katolikleri topluluğu. Yavaş yavaş topluluğun daha da büyük olduğunu ve farklı şehirlerde yaşadıklarının farkına vardık: Amasya (130 km uzaklıkta); Çorum (167 km); Tokat (225 km) ve Yozgat (274 km) çoğunlukla Keldani ayini idi ve bunlara en yakın kilise Samsun kilisemizdi.